• Zoek
  • NL / EN

Psychische gezondheid in de wijk

De ambulantisering in de GGZ doet een groot beroep op alle hulp- en zorgverleneres in de wijk. Met online trainingen (e-learnings) versterken we sociale wijkteams, vooral op het gebied van verslavingspreventie.

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen in de GGZ doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Vaak in  combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplnes die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk

Het Trimbos-instituut is in samenwerking met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland in 2016 gestart met het project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk. Doel van het project is de kennis en vaardigheden te verbeteren van sociale- en eerstelijnsprofessionals in de wijk ten aanzien van:

  • Tijdige signalering en bespreking van depressieve klachten met wijkbewoners en patiënten/cliënten.
  • Doorverwijzing van wijkbewoners en patiënten/cliënten naar passende activiteiten, preventief hulpaanbod en zonodig de huisarts of POH-GGZ en motiveren voor deelname daaraan.

Meer informatie over het project vindt u in de info-flyer.

Online cursus Signaleren van Depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico's depressie

Met de online cursus Signaleren van depressie leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Els  Bransen

Stuur een bericht aan contactpersoon Els Bransen of bel +31 (0)30 - 2959(385)


Nieuws

Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ: verbetering hulp aan jeugdigen met psychische klachten in de wijk
5 juli 2018 - Huisartsen, POH’s-GGZ, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in gemeente Utrecht hebben in een proeftuin geïnvesteerd om..
Resultaten ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ gebundeld
22 juni 2018 - Het programma 'Nieuwe wegen GGZ en opvang’ was een tweejarige landelijke ontdekkingsreis in het sociaal domein met als..
Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis?
7 mei 2018 - Politie en huisartsen schakelen de GGZ-crisisdienst in als iemand met spoed psychiatrische hulp nodig heeft. Landelijk..

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Meer publicaties over dit thema