Psychische gezondheid in de wijk

De ambulantisering in de GGZ doet een groot beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Met online trainingen (e-learnings) versterken we sociale wijkteams, op het gebied van depressie- en verslavingspreventie.

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen in de GGZ doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met depressie en verslavingsproblematiek. Vaak in combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplines die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Om de kennis van depressie bij wijkteams te vergroten, heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland een e-learning PLUS ontwikkeld. Deze training bestaat uit:

Na de training kunnen wijkteams depressie beter signaleren en bespreken, beter doorverwijzen en samenwerken.

Download de handreiking (pdf)

Online cursus Signaleren van Depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico's depressie

Met de online cursus Signaleren van depressie leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

Bestel deze training

Wilt u meer weten over dit dossier?

Els  Bransen

Stuur een bericht aan contactpersoon Els Bransen of bel +31 (0)30 - 2959(385)

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Nieuws

Cursus 'Mental Health First Aid' zorgt voor meer begrip in wijk
25 juni 2020 - Wijkbewoners die een cursus 'Mental Health First Aid' (MHFA) hebben gevolgd, hebben meer begrip voor mensen met..
Welkome Wijk moet acceptatie bewoner met psychische achtergrond vergroten
17 juni 2020 - Bewustwordingsbijeenkomsten geleid door speciaal daarvoor opgeleide procesbegeleiders en ervaringsdeskundigen, moeten..
Driekwart ggz-professionals wil aan de slag met destigmatisering
29 januari 2020 - Mensen met een langdurige psychische aandoening worden vaak gestigmatiseerd. Ook binnen de ggz. Dat blijkt uit een..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Meer publicaties over dit onderwerp