KOPP/KOV toolbox

In dit dossier

Filmpjes voor KOPP-kinderen

Er zijn diverse filmpjes, documentaires en series beschikbaar voor KOPP-kinderen die kunnen helpen om te gaan met de thuissituatie.

Bekijk de filmpjes

Trainingen

Het Trimbos-instituut biedt diverse trainingen romdom KOPP/KOV.

Bekijk het aanbod

Meer informatie

Via onderstaande links wordt informatie rondom KOPP/KOV duidelijk en schematisch weergegeven.

Meer tips

Bekijk voor meer aanbevelingen en tips in het gratis rapport.

KOPP/KOV rapport

Ouderschap en een psychische aandoening

Het is van belang dat alle betrokken partijen adequaat omgaan met problematiek rondom KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) en preventieve maatregelen nemen. Deze toolkit bevat ondersteunend materiaal voor professionals, zorgverzekeraars, gemeenten, ouders van KOPP-kinderen en KOPP-kinderen zelf.

KOPP/KOV informatieboekjes en -kaarten

Het Trimbos-instituut heeft 6 boekjes en 16 informatiekaarten voor ouders en kinderen van verschillende leeftijden ontwikkeld. De materialen bevatten actuele informatie, ervaringsverhalen en sprekende illustraties. De informatiekaarten bevatten informatie over specifieke psychische ziektes en verslavingen. Alle materialen zijn gratis te downloaden en (tegen kostprijs) te bestellen.

Ga aan de slag met deze materialen

Kindcheck

De Kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen. De Kindcheck houdt in dat hulpverleners in hun contacten met cliënten nagaan of er kinderen in het gezin zijn en inschatten of zij veilig zijn. De Kindcheck is onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Meer informatie over de Kindcheck

Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen / Verslavingsproblemen (KOPP/KOV)

De KOPP/KOV-richtlijn voor de jeugdhulp en jeugdbescherming bevat aanbevelingen voor het professionele handelen rond KOPP/KOV. De richtlijn is gebaseerd op evidence-based kennis uit wetenschap en praktijk en is opgesteld door betrokken beroepsgroepen. De richtlijn gaat in op:

- De aard en gevolgen van KOPP/KOV-problematiek
- Het screenen van risico’s voor het kind
- Het inzetten van preventieve of behandelinterventies
- Het omgaan met ingewikkelde situaties

Download de KOPP/KOV-Richtlijn voor professionals

Download de informatie voor ouders

KOPP/KOV-interventies

KOPP-informatie wijkteams

De werkkaart op wijkteamswerkenmetjeugd.nl helpt jeugdprofessionals bij het herkennen van de gevolgen en signalen bij KOPP-kinderen en -jongeren. Op de werkkaart staan per leeftijdsfase de verschillende psychosociale problemen en ontwikkelingsproblemen.

Bekijk de werkkaart

Generieke Module van Akwa GGZ

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en /of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. Deze generieke module geeft concrete handvatten om hier goed mee om te gaan.

Ga aan de slag met de module