Organisatie

Vanuit 9 programma's die worden ondersteund door 3 diensten, vergroten we de kennis van mentale gezondheid en het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

Het Trimbos-instituut wordt bestuurd door Bert van der Hoek. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. We zij volledig lid van EuroHealthNet en hebben als stichting de ANBI-status.

Opdrachtgevers en financiering

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en ZonMw zijn belangrijke opdrachtgevers. Maar ook GGzinstellingen, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, GGZ Nederland, gemeentelijke overheden, Ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA), Senter, UNAIDS, Europese instanties en vele andere organisaties weten het Trimbos-instituut te vinden.

Verantwoording

Bekijk ons meerjarenbeleidsplan en onze jaarverslagen.

De omvang en de aard van de psychische (on)gezondheid is een der grootste uitdagingen van onze samenleving in evolutie

Kees Trimbos 1920-1988, inaugurele rede 1969: sociale evolutie en psychiatrie