Programma's

Met onze programma's kan je onze wetenschappelijke kennis over mentale gezondheid, alcohol, roken en drugs inzetten in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan lessen in de klas of het helpen stoppen van rokers die je ziet in jouw praktijk.

Mentaal welzijn studenten

Stijn

Het nieuwe Programma Stijn, Studentenwelzijn mbo, hbo en wo helpt onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om het studentenwelzijn te verbeteren en studenten veerkrachtiger te maken.

Mentale gezondheid
Doelgroep: onderwijs

Helder op School

Besteed meer aandacht aan de preventie van roken, het gebruik van alcohol en drugs en (te veel) gamen in het onderwijs

Middelenpreventie & digitale balans
Doelgroep: onderwijs en gemeenten

Welbevinden op school

Ga aan de slag met sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen op school. Welbevinden op School biedt Gezonde School adviseurs, scholen en gemeenten handvatten. 

Mentale gezondheid
Doelgroep: onderwijs

Happyles

Happyles is een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk, en ter preventie van depressieklachten bij jongeren van 11 tot 25 jaar.

Mentale gezondheid
Doelgroep: geboortezorg

Rookvrije Start

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – slaan daarvoor de handen ineen in de Taskforce Rookvrije Start. Het doel: meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven.

Roken
doelgroep: o.a. horeca, GGD, gemeenten, verslavingszorg preventiemedewerkers

NIX18 voor professionals

NIX18 is de campagne waarmee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil versterken dat niet drinken en roken tot je 18e normaal is. Wij hebben alle informatie verzameld voor gemeenten, GGD'en, verslavingszorg preventie en andere professionals die in hun regio willen bijdragen aan deze campagne.

Alcohol & roken
Doelgroep: geboortezorg

Alcoholvrije Start

Het project Alcoholvrije Start biedt verloskundigen, gynaecologen en andere geboortezorgprofessionals scholing en materialen om met (aanstaande) moeders in gesprek te gaan over (stoppen met) alcohol drinken vóór, tijdens en na de zwangerschap. Ook zijn er materialen beschikbaar om zwangere vrouwen te ondersteunen bij het laten staan van alcohol.

Alcohol
Doelgroep: gemeenten

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Met 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)' werken gemeenten op een datagestuurde, community-based en evidence-based wijze aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren.

Alcohol, Drugs & roken
Doelgroep: jeugdzorg, justitiële voorzieningen en zorgvoorzieningen

Open en Alert

Alcohol- en drugsgebruik komt veel voor in de jeugdzorg, justitiële voorzieningen en zorgvoorzieningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Wilt u problemen door alcohol en drugs voorkomen of verminderen in uw organisatie? Dan kan het programma Open en Alert u daar goed bij helpen.

alcohol & drugs
Doelgroep: onderwijs

Smokefree Challenge

De Smokefree Challenge daagt leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs uit om voor een gezonde leefstijl te kiezen. Door een half jaar niet te (beginnen met) roken maken ze kans op leuke prijzen.

roken
Doelgroep: hogescholen, universiteiten

Studenten en uitgaan

Anders dan het algemene uitgaanspubliek, zijn studenten redelijk goed als groep te bereiken via hun onderwijsinstelling of studentenvereniging. Daarom bieden bij onderwijsinstellingen trainingen en tools voor voorlichting.

alcohol, drugs & mentale gezondheid
Doelgroep: professionals

Rondom Jong

Rondom Jong is een wegwijzer voor professionals die depressiepreventie voor jongeren beter willen organiseren.

Mentale gezondheid
Doelgroep: jeugdhulpverleners

Family Check-up

De Family Check Up is een, in de Verenigde Staten ontwikkelde, kortdurende gezinsinterventie gericht op het ondersteunen van (probleem)gezinnen bij de opvoeding.

Mentale gezondheid
Doelgroep: zorgprofessionals

RookStopZorg

De Taskforce RookStopZorg heeft als doel dat iedere zorgverlener het rookgedrag van rokers bespreekbaar maakt, een stopadvies geeft, basale ondersteuning biedt en doorverwijst indien nodig.

roken