Wat is het geheim van dr. Smit?

Stoppen met roken is een onderbelicht thema in de spreekkamer. Terwijl de meeste mensen die roken willen stoppen. RookStopZorg zorgt ervoor dat zorgverleners weten dat het gesprek over roken belangrijk is en hoe ze dat moeten voeren. Daarnaast kaart RookStopZorg aan welke stappen in de zorg nodig zijn om meer mensen te laten stoppen met roken.

Ik wil graag...

Rookstopadvies geven

Als zorgverlener kun je gelijk aan de slag. We hebben alles voor je op een rij gezet. Je staat dus niet met lege handen!

Very Brief Advice Plus (VBA+)

Een gesprek beginnen over stoppen met roken wordt vaak als uitdagend en tijdrovend gezien. Het goede nieuws is dat de oplossing binnen handbereik ligt: het Very Brief Advice Plus (VBA+). In slechts 3 stappen en enkele minuten geeft iedere zorgprofessional een stopadvies en een warme verwijzing naar professionele hulp bij stoppen met roken.

Platform stoppen met roken

Dit platform is ontwikkeld om ervaringen in de stoppen-met-rokenzorg te delen, vragen te stellen of antwoorden te geven aan andere zorgverleners. Ook kunnen zorgverleners elkaar met tips ondersteunen. Het platform is bedoeld voor alle artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en zelfstandige stoppen-met-rokencoaches die vragen of kennis hebben over stoppen-met-rokenzorg.

Logo platform stoppen met roken

Boek ‘In iedere roker zit een stopper’

Roken heeft een betekenis in het leven van de roker, maar welke? En hoezo lukt het de ene zorgverlener wel om een goed gesprek te voeren over stoppen en ziet de ander er zo tegenop? Met dit boek worden professionals op weg geholpen bij het adviseren en motiveren van rokers om te stoppen.

In iedere roker zit een stopper 200x200 grijs

Praatplaat ‘Wat kom je tegen op weg naar een rookvrij leven?’

Zorgverleners kunnen deze praatplaat gebruiken in hun gesprek met patiënten over stoppen met roken. De praatplaat geeft zorgverleners en patiënten inzicht in het stopproces. Als zorgverlener kun je er zo voor zorgen dat je patiënt goed is voorbereid op stoppen met roken en uitleggen wat de fysieke en mentale gezondheidseffecten zijn in de eerste weken en wat langer duurt. Ook weet je wat je kunt zeggen als iemand toch een keer gerookt heeft.

Praatplaat 'Wat kom je tegen op weg naar een rookvrij leven' PM0836

Toolkit rookvrije zorg

Op de website ‘Rookvrije zorg’ delen zorginstellingen die al goed op weg zijn met rookvrij worden hun ervaringen en goede voorbeelden. In de toolkit staan handige materialen en filmpjes met tips van zorgprofessionals van rookvrije zorginstellingen. Dat helpt andere (zorg)instellingen om ook rookvrij te worden.

logo-toolkit

Handboek Stoppen-met-rokenzorg in het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten

In dit handboek staan praktische adviezen voor het opzetten van een goede stoppen-met-rokeninfrastructuur binnen een ziekenhuis. Denk aan zaken als organisatie, logistiek en financiering. De adviezen in dit handboek zijn gebaseerd op goede voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden worden in dit handboek toegelicht, zoals het aanstellen van een stoppen-met-rokenconsulent, het opzetten van een rookstoppoli en het opnemen van de rookstatus in het elektronisch patiëntendossier.

Naar wie kun je verwijzen?

Per instelling zijn er verschillende oplossingen om naar professionele hulp bij stoppen met roken te verwijzen. Sommige ziekenhuizen hebben een leefstijlzorgloket dat kan doorverwijzen naar intensieve stoppen-met-rokenzorg in de regio, soms is er een rookstoppoli, en enkele ziekenhuizen hebben een eigen rookstopconsulent. Huisartspraktijken hebben intern stoppen-met-roken coaches of verwijzen door naar een externe organisatie voor intensieve stoppen-met-rokenzorg. In sommige regio’s houdt de GGD het overzicht bij van het lokale aanbod.

RookStopZorg in jouw organisatie: word aanvoerder

Help mee aan een cultuurverandering in de zorg. Als aanvoerder:

 • Zet je je binnen jouw eigen zorgorganisatie en netwerk in voor RookStopZorg
 • Stimuleer en motiveer je collega’s (bijvoorbeeld door scholing en materialen te regelen)
 • Stimuleer je (keten)samenwerking op dit onderwerp

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je ontvangt gratis scholingen over het stopadvies
 • Je krijgt gratis toegang tot de e-learning 'Het stoppen-met-rokenadvies. Hoe geef ik dat?'
 • Je ontvangt twee hard-copy exemplaren van het boek 'In iedere roker zit een stopper': een voor jezelf en een voor een collega.

Wat RookStopZorg doet

In Nederland roken meer dan 2,5 miljoen mensen en er overlijden nog steeds jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Het doel van RookStopZorg is dat iedere zorgverlener in Nederland het rookgedrag van rokers bespreekbaar maakt, een stopadvies geeft, basale ondersteuning biedt en doorverwijst indien nodig. Het geven van een stopadvies kan in een kort gesprek.
Kortom: stoppen met roken krijgt prioriteit in de zorg en stoppen-met-rokenzorg is goed bereikbaar voor alle rokers.

Stappenplan

RookStopZorg volgt hiervoor een stappenplan.

 • Inzicht krijgen in de drijfveren en belemmeringen van zorgverleners. Dit doen we door een behoeftepeiling uit te voeren bij verschillende beroepsgroepen.
 • Urgentie en bewustwording creëren bij zorgverleners en relevante partijen door in gesprek te gaan met de beroepsgroepen. Zo weten alle zorgverleners waarom het gesprek over roken zo belangrijk is.
 • Het motiveren van zorgverleners om vaker stoppen met roken te bespreken. Daarvoor werven we aanvoerders en organiseren we bijeenkomsten.

Wie zijn RookStopZorg?

 • Esther Croes, arts-epidemioloog en interne opdrachtgever
 • Olga van der Vorst, projectleider
 • Nora Lize, wetenschappelijk medewerker
 • Maurits van der Veen, cardioloog en extern adviseur
 • Kristina Duval, ontwikkelaar scholing voor zorgprofessionals

Contact opnemen? Stuur een mail naar rookstopzorg@trimbos.nl.