Over het Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor mentale gezondheid, het gebruik van alcohol, tabak en drugs en over gamen, digitale balans en gokken.

Missie

Wij staan voor een mentaal gezonde samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar. Een samenleving waarin mensen zich bewust zijn van de risico’s van middelengebruik en schade door gebruik wordt voorkomen. Een samenleving waar mensen zorg hebben voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving.

Kernwaarden

icoon hoofd hersenen mentale gezondheid

Betrokken

We werken aan een sterke verbinding met de samenleving en de verschillende doelgroepen daarbinnen. We hebben oog voor alle mensen van jong tot oud, vooral voor mensen met een verhoogd risico op psychische kwetsbaarheid of problemen door middelengebruik.

Trimbos_Toolbox_3

Toepassingsgericht

De kennis die we ontwikkelen vertalen we naar praktische effectieve toepassingen. Ons werk heeft daardoor breed in de maatschappij betekenis.

icoon hoofd

Toonaangevend

We zijn betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig en hebben veel maatschappelijke impact. We zijn daardoor gezaghebbend, leidend en invloedrijk.

Onze visie

Wij zien het als onze taak de mentale gezondheid in de Nederlandse samenleving te versterken en individuele en maatschappelijke schade door gebruik van middelen te helpen voorkomen. We hebben oog voor alle mensen van jong tot oud, vooral voor mensen met een verhoogd risico op psychische kwetsbaarheid of problemen door middelengebruik.

Thema's en levensloop

Wij richten ons op zes kernthema's: alcoholdrugstabakmentale gezondheid & preventie, zorg & participatie en gamen, digitale balans & gokken. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Wat we doen

Onderzoek en monitoring

We brengen (de gevolgen van) middelengebruik en drugsmarkten in kaart. En monitoren de mentale gezondheid van Nederlanders. We onderzoeken de effecten van ambulantisering en hoe dementiezorg beter kan.

Preventie

We ondersteunen professionals met trainingen en programma's om mentale problemen en gezondheidsschade door alcohol, roken of drugs te voorkomen. Met onze infolijnen en -websites informeren we Nederlanders over risico's rond middelengebruik.

Beleid en advies

We adviseren overheden, instellingen en bedrijven vanuit onze wetenschappelijke kennis. Zo ondersteunen we gemeenten bij alcohol-, rook- en drugsbeleid en adviseren we OV-bedrijven over hoe te handelen bij verward gedrag.

Kwaliteitsstandaarden

We ontwikkelen richtlijnen, zorgstandaarden en zorgpaden. Ook helpen we organisaties om deze te implementeren.