Nieuwsberichten

Bekijk nieuwsberichten over onderzoeken en publicaties van het Trimbos-instituut.

docent onderwijst techniekstudenten in het mbo
20-09-2023
We raden je aan de checklist samen met een betrokken gr...
14-09-2023
Evaluatie aanpak wachtlijsten Als mensen worden verweze...
13-09-2023
Aandacht voor het welbevinden van jongeren is belangrij...
11-09-2023
Suïcide of een suïcidepoging heeft veel (emotionele) ...
Aantal jongvolwassen rokers onverminderd hoog
06-09-2023
In Nederland overlijden er gemiddeld 5 personen per dag...
04-09-2023
Veel ouders vinden het een lastig onderwerp: hoe ga je ...
Inrichting zorgstelsel mag goede ggz niet hinderen
29-08-2023
Project Leren & Verbeteren Samen werken aan passend...
Nederlandse jeugd nog steeds gelukkig
11-08-2023
Om (preventief) te werken aan een mentaal gezonde jeugd...
25-07-2023
EuroHealthNet heeft een groot Europees netwerk van gezo...