Nieuws |

Studentenbegeleiders en preventiewerkers belangrijke rol bij alcoholpreventie onder studenten

Het drinken van alcohol wordt vaak gezien als kenmerkend onderdeel van de studentencultuur. Studenten drinken bijvoorbeeld meer alcohol dan hun niet-studerende leeftijdsgenoten. In de nieuwe factsheet “Alcohol en Studenten” wordt op basis van literatuuronderzoek en extra analyses data uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023 (MMMS) gekeken naar de redenen waarom studenten alcohol drinken, waar het op lichamelijk en mentaal gebied mee samenhangt en wat de gevolgen hiervan zijn.

Het Trimbos-instituut wil met deze factsheet de kennis over alcoholgebruik onder hbo- en wo-studenten bij studentenbegeleiders en preventiemedewerkers vergroten. Zij kunnen hierdoor een sleutelrol spelen in het signaleren en bespreekbaar maken van (schade door) alcoholgebruik onder studenten. In de factsheet worden cijfers gepresenteerd over het alcoholgebruik onder hbo- en wo-studenten in Nederland en wordt ingegaan op de factoren hiermee samenhangen. De cijfers komen uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023 (MMMS) en extra analyses op deze data.

Uit deze extra analyses kwam onder andere naar voren dat riskant drinken samenhangt met:

 • slachtoffer zijn van seksueel geweld
 • meemaken van lichamelijk/fysiek geweld
 • Studieschuld hoger dan 20k
 • lid zijn van een studentenvereniging
 • voltijd student zijn
 • uitwonend zijn

“Monitor laat zien dat riskant drinken onder andere samenhangt met het slachtoffer zijn van seksueel geweld en het meemaken van lichamelijk en/of fysiek geweld ”.

In de factsheet wordt achtereenvolgens ingegaan op:

 1. Waarom drinken studenten?
 2. Wat zijn de gevolgen van alcoholgebruik onder studenten?
 3. Hoe vaak komt alcoholgebruik voor onder hbo- en wo-studenten?
 4. Welke factoren hangen samen met het alcoholgebruik onder hbo- en wo-studenten?
 5. Duiding van de cijfers
 6. Handelingsperspectief

Je kunt de factsheet downloaden in de webwinkel