Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online vragenlijst in. Ook is in kaart gebracht welke factoren samenhangen met de mentale gezondheid en het middelengebruik.

Met een deel van de deelnemende studenten gaat het mentaal redelijk tot goed in 2023. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel psychische klachten. Wat de middelen betreft wordt alcohol veruit het meest gebruikt.

De resultaten geven grofweg hetzelfde beeld als de eerste monitor van 2021. Ze geven nog duidelijker aan dat mentale gezondheid en middelengebruik niet los te zien zijn van de sociale en maatschappelijke omgeving waarin studenten leven. Naast de studie zijn onder andere de kosten van het dagelijks leven en de krappe woningmarkt belangrijke stressbronnen. Het is daarom belangrijk om niet alleen de mentale weerbaarheid van studenten te verbeteren, maar ook aandacht te hebben voor hun omgeving.

Op sommige vlakken lijkt de mentale gezondheid iets te zijn verbeterd ten opzichte van de eerste monitor, die tijdens de coronapandemie werd gehouden. In 2023 ervaren minder deelnemende studenten emotionele uitputtingsklachten, prestatiedruk, en eenzaamheid dan in 2021.

Het gebruik van de meeste middelen is gelijk gebleven in 2023. Sommige middelen lijken minder te zijn gebruikt, zoals cannabis. Elke dag of regelmatig vapen lijkt wel populairder te zijn geworden. Veel alcohol drinken komt onder andere vaker voor bij studenten met een hoge studieschuld en studenten die met anderen in een studentenhuis wonen.

Factsheet in het Nederlands

Factsheet in English

 

Auteur J. Nuijen, A. Verweij, J. Dopmeijer, A. van Wamel, F. Schouten, M. Buijs, M. van der Horst, C. van den Brink
Jaar

Pagina's

214

Auteur

A. van Wamel, A. Verweij, C. van den Brink, F. Schouten, J. Dopmeijer, J. Nuijen, M. van der Horst, M. Buijs

SKU AF2137
Category Rapporten