Colofon

Deze website wordt onderhouden door de afdeling Communicatie van het Trimbos-instituut. Medewerkers van de verschillende programma's leveren inhoudelijke bijdragen.

Redactie

De teksten op deze website worden geschreven op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de onderwerpen die hier worden behandeld. Inhoudelijk deskundigen van het Trimbos-instituut bewaken de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de informatie.

Beeldmateriaal

De foto's op deze website zijn afkomstig en verstrekt onder licentie van onder andere Hollandse Hoogte en iStockphoto.com. Geen van de afbeeldingen op deze website mogen op enige wijze worden gebruikt voor andere doeleinden.

Auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u een artikel of een passage wilt verspreiden, dan dient u daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan het Trimbos-instituut. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron.

Contact

Voor vragen over deze website kunt u contact met ons opnemen.