Nieuws

Nieuws doorzoeken

Er zijn 603 resultaten gevonden.

Vierde meting NEMESIS-2 afgerond

NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2) is een grootschalige longitudinale studie naar psychische aandoeningen in de algemene volwassen bevolking, die het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitvoert. Het veldwerk van de vierde meting van de studie is onlangs met succes afgerond. In totaal zijn nu 4.007 deelnemers mondeling geïnterviewd, Dit was voor hen de vierde keer in de afgelopen negen jaar.

Lees verder


‘Community mental health care’ in Europa

Het ‘EUCOMS Network’ is een netwerk van GGZ-organisaties en hun cliënten in heel Europa, met leden in 20 landen. Dit netwerk heeft als doel om regionaal georganiseerde geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen samen met zorggebruikers, hun netwerken en zorgaanbieders in de gemeenschap. Op 4 en 5 oktober vindt de vijfde netwerkbijeenkomst plaats in Málaga, Spanje.

Lees verder


ADHD-symptomen gaan gepaard met veel beperkingen

Zelfs mensen met enkele ADHD-symptomen die niet aan de diagnose ADHD voldoen ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is één van de conclusies van onderzoek van het Trimbos-instituut in samenwerking met PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen naar het vóórkomen van symptomen van ADHD in de bevolking en de mate waarin deze symptomen gepaard gaan met functionele beperkingen.

Lees verder


Annemarie van Elburg nieuwe bestuurder Trimbos-instituut

Prof. dr. Annemarie van Elburg, kinder- en jeugdpsychiater en manager bij Rintveld, TOPGGz centrum voor eetstoornissen van Altrecht in Zeist, is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. De Raad van Toezicht denkt dat zij, samen met de recent benoemde Bert van der Hoek, een sterke combinatie vormt van bestuurlijke daadkracht en inhoudelijke expertise. Vanaf 1 oktober zullen zij samen werken aan het versterken van de positie van het Trimbos-instituut.

Lees verder


Meer voorlichting over risico’s lachgas

Voorkomen van gezondheidsschade door lachgasgebruik, het bijstellen van het positieve imago en het wegnemen van (onnodige) zorgen over lachgas. Dat is de kern van de nieuwe materialen die het Trimbos-instituut heeft ontwikkeld voor gemeenten, ouders, uitgaanders en leerkrachten over lachgas.

Lees verder