Nieuwsberichten

Bekijk nieuwsberichten over onderzoeken en publicaties van het Trimbos-instituut.

29-03-2023
De afgelopen jaren zijn er signalen dat jongvolwassenen...
27-03-2023
In Noord-Holland Noord wordt een nieuwe werkwijze ontwi...
13-03-2023
Meerjarenprogramma Depressiepreventie Het Meerjarenprog...
09-03-2023
Uitdagingen die in eerder onderzoek naar voren kwamen: ...
09-03-2023
Jongeren zijn gemiddeld 14,8 jaar als ze voor de eerste...
jongeren-achttien
09-03-2023
Wat was de reden voor deze beleidsverandering, welke ve...
15-02-2023
In 2022 is bij Atlant het nieuwe woongebouw Marken Have...
14-02-2023
Deelnemende Australische sportverenigingen die alle int...
13-02-2023
De gratis webinar over de ondersteuning en nazorg bij (...
09-02-2023
Het basisrecht ‘wonen’ is het uitgangspunt bij het ...
08-02-2023
De twaalf nieuwe gemeenten die deelnemen aan het 4-jari...