Nieuws

Nieuws doorzoeken

Er zijn 537 resultaten gevonden.

Europese zorgverzekeraars bezoeken Trimbos-instituut

Een delegatie van Europese zorgverzekeraars bezocht het Trimbos-instituut om meer te leren over de ontwikkelingen op het gebied van eMental Health in Nederland.

Lees verder


Gemeente Twenterand start in 2018 met een pilot GHB-aanpak

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van VWS en de gemeente Twenterand de Scanner Lokaal Drugsbeleid uitgevoerd. Met de scanner is de aard en omvang van de drugsproblematiek in Twenterand in kaart gebracht met speciale aandacht voor de harddrug GHB. In het rapport worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan waarmee de gemeente de komende tijd aan de slag gaat.

Lees verder


Factsheet module Ernstige Psychische Aandoeningen

Speciaal voor gemeenten is een factsheet gemaakt over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen. De generieke module beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van mensen met ernstige psychische problemen (inclusief verslavingsproblemen) en hun naasten. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt.

Lees verder


JGZ geeft voortaan stopadvies aan rokende ouders

Waar eerder geadviseerd werd om het huis rookvrij te houden, worden ouders nu gemotiveerd om daadwerkelijk te stoppen met roken. Stoppen is de enige maatregel om kinderen volledig rookvrij te laten opgroeien. Jeugdarts Ellen van der Linden, landelijk ambassadeur Rookvrije Jeugd: “Het is onze taak als JGZ-professionals om met ouders hierover in gesprek te gaan.” Er zijn verschillende materialen ter ondersteuning bij het gesprek over stoppen met roken.

Lees verder


3e Nederlandse Harm Reduction Congres

Op dinsdag 17 april organiseert het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, samen met Dienst Justitiële Inrichtingen, Mainline en De Regenboog Groep/Correlation, in Utrecht het derde Nederlandse Harm Reduction Congres. Dit congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van harm reduction in Nederland.

Lees verder