Nieuws

Nieuws doorzoeken

Er zijn 311 resultaten gevonden.

Start landelijk KOPP/KVO project

Het Trimbos-instituut voert in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG een landelijk KOPP/KVO project uit. KOPP/KVO-kinderen vormen een omvangrijke risicogroep voor psychische of verslavingsproblemen. Het doel van het project is de preventieve ondersteuning en zorg voor KOPP/KVO kinderen te optimaliseren door gestroomlijnde samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders.

Lees verder


Inschrijven voor Stoptober 2016 start op 9 september

Stoptober is een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk stoppen-met-roken moment van 28 dagen in oktober. Deelnemers krijgen positieve, motiverende feedback via een app en wisselen onderling ervaringen uit op Facebook. In 2014 deden ruim 38.000 mensen mee, in 2015 meer dan 70.000. Natuurlijk hopen we opnieuw op een verdubbeling in 2016.

Lees verder


Alcoholgebruik onder 65-plussers stijgt met opleiding

Bijna 9 op de 10 hoogopgeleide 65-plussers geven aan wel eens alcohol te drinken. Onder hun laagopgeleide leeftijdsgenoten zijn dat er bijna 7 op de 10. De hoogopgeleide drinker van 65 jaar of ouder valt het vaakst in de categorie overmatige drinker. Ze geven zelf aan dat ze vaker overmatig drinken dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten en ook vaker dan de jongere hoogopgeleiden. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut.

Lees verder


Online ecstasy uitslagen: Wel of niet te vertrouwen?

Online informatie over de inhoud van ecstasy pillen is vaak inaccuraat of incompleet. Vooral een te hoge concentratie van de werkzame stof is een opvallende trend.

Lees verder


Factsheet Kerncijfers roken 2015

Een beknopt overzicht van cijfers uit verschillende bronnen over roken onder volwassenen en jongeren in 2015. Dat is wat de nieuwe Factsheet van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging biedt.

Lees verder


Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.