Actueel | Nieuws |

Stapsgewijs werken aan welbevinden in het onderwijs

Veel scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs willen meer, blijvende aandacht geven aan welbevinden. Wat kun je doen om hier een goede start mee te maken? De belangrijkste tip: kies niet alleen voor losse acties en interventies. Denk na over verbinding en een blijvende inzet voor de toekomst. Wat betekent dat precies en waar begin je? Om goed van start te gaan, heeft een groot aantal organisaties samen een stappenplan ‘Werken aan welbevinden’ opgesteld. Dit stappenplan is bedoeld voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs.

Kinderen en jongeren ontwikkelen én leren beter als ze goed in hun vel zitten. Als ze zichzelf kunnen zijn en gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving. En andersom: goed onderwijs en succes ervaren op school, helpt hen om beter in hun vel te zitten.

Aan de slag met het stappenplan

Het stappenplan laat zien hoe je blijvend aan welbevinden werkt op een manier die past bij jouw school. Het startpunt is een stevig team, een duidelijk beeld van hoe het nu gaat en een gezamenlijk beeld voor de toekomst. Op basis hiervan maak je een plan voor de hele school. Waarbij je aandacht besteedt aan alle lagen in en om de school. En met verschillende acties en interventies die op elkaar aansluiten. Het stappenplan verwijst bij elke stap door naar handige tools en tips. Zoals de Ondersteuningspiramide om activiteiten op het gebied van welbevinden in kaart te brengen. Of een handreiking om te komen tot een gezamenlijke visie op welbevinden en leren. Het stappenplan voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs is hier gratis te downloaden. Het stappenplan voor MBO volgt in de tweede helft van dit jaar.

Samenwerkingen tussen landelijke partners

Het stappenplan komt voort uit eerder gepubliceerde ‘praktijkkaarten’ uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan is samen met mensen uit het werkveld ontwikkeld vanuit de Coalitie Welbevinden (Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Pharos, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de sectie schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen en Gezonde School). Het stappenplan is ondergebracht in het toolaanbod van Welbevinden op School. Het komt overeen met de stappen van de Gezonde School-aanpak, maar dan op het thema welbevinden. Welbevinden op School (samenwerking van Trimbos en Pharos) is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk.

Meer informatie en aan de slag

Wil je als school in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs dus blijvend werken aan welbevinden? Ga dan aan de slag en start met het stappenplan!

Meer informatie over Welbevinden op School is hier te vinden.

>Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Welbevinden op School

Aniek de Lange
Projectmedewerker Jeugd