Stappenplan: Werken aan welbevinden

Aan de slag in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs

Veel scholen willen structureler aandacht besteden aan welbevinden. Wat kun je doen om hier een goede start mee te maken? Misschien wel de belangrijkste tip: kies niet alleen voor losse interventies, maar denk na over samenhang en een blijvende inzet op de lange termijn. Wat betekent dat concreet, en waar begin je? Dit stappenplan helpt schoolteams in primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs (PO/VO/GO) op weg in het werken aan welbevinden.

Het stappenplan is een actualisatie van eerdere praktijkkaarten uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan voor PO/VO/GO is samen met onderwijsprofessionals ontwikkeld vanuit de Coalitie Welbevinden (Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Pharos, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de sectie schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen en Gezonde School). Het stappenplan is ondergebracht in het toolaanbod van Welbevinden op School, en komt overeen met de stappen van de Gezonde School-aanpak, maar dan specifiek op het thema welbevinden.

Lees meer over Welbevinden op School

Auteur M. van den Essenburg, H. Visser-van Balen, C. Deen, A. de Lange
Jaar

Pagina's

12

Auteur

, ,

SKU PM0658
Category Handreikingen