Waardengedreven werken aan welbevinden

Handleiding – Een praktische tool voor visievorming voor schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs

Onder welbevinden verstaan we een positief gevoel en positief in het leven (kunnen) staan, zelfvertrouwen, geluk, doorzettingsvermogen en energie, een gevoel dat je ertoe doet, eigenwaarde, het ervaren van steun uit de omgeving en het goed weten omgaan met je eigen emoties. Bij welbevinden gaat het om het werken aan een omgeving die in brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens.

Werken aan welbevinden op school vraagt om een duidelijke visie. Vanuit een gedragen visie kun je als school werken aan planvorming en de plannen opnemen in je beleid. Deze tool is ontwikkeld om schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs te helpen bij visievorming rondom welbevinden. De tool is voor zowel regulier als speciaal onderwijs.

Elke school heeft eigen ideeën over wat zij belangrijk vinden. Het inzetten van algemene interventies gaat daarom niet zomaar. Het is belangrijk om te onderzoeken wat wel en niet aansluit bij wat je als school belangrijk vindt. Oftewel, of het aansluit bij de waarden van de school. Deze tool beschrijft hoe je dit proces op een gestructureerde manier samen met je schoolteam kunt doorlopen.

Zie ook:

Checklist welbevinden – Primair Onderwijs

Checklist welbevinden - Voortgezet Onderwijs

Auteur J. Lammers, R. van Zundert, M. te Plate
Jaar

Pagina's

24

Auteur

, ,

SKU AF1707
Category Handreikingen

Ook interessant