Bevordering mentale gezondheid jeugd

Handvatten om ambitie invulling te geven

Het bevorderen van mentale gezondheid van de jeugd is één van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Deze handreiking geeft gemeenten handvatten om invulling te geven aan deze ambitie op lokaal niveau. Het onderwijs en de kinderopvang zijn belangrijke partners om deze plannen te realiseren. Hoe kunt u als gemeente samen met deze partners werken aan een samenhangend beleid dat de mentale gezondheid van alle jeugd (leeftijd 0-18 jaar) ten goede komt? In deze handreiking vindt u zaken waarmee u direct aan de slag kunt.

Laatste update in mei 2024.

Deze handreiking is gemaakt door Pharos en het Trimbos-instituut.

Auteur A. de Haan, M. Keij, J. Lammers
Auteur

, ,

Pagina's

27

Jaar

SKU AF2158
Category Handreikingen

Ook interessant