Kennisinfrastructuur mentale gezondheid en preventie

Meer dan delen van effectieve interventies en aanpakken

Deze factsheet is onderdeel van een verkenning naar het uitbreiden van het Nationaal Preventieakkoord met het thema mentale gezondheid. Het ministerie van VWS heeft aan het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland gevraagd om deze verkenning in samenwerking uit te voeren. De verkenning is beschreven in vier factsheets:

  1. Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie
  2. Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
  3. Kennisinfrastructuur mentale gezondheid en preventie (huidig product)
  4. Monitoren mentale gezondheid

Een goed functionerende, ondersteunende kennisinfrastructuur is belangrijk voor het delen van effectieve interventies en aanpakken voor preventie op het thema mentale gezondheid en stimuleert, faciliteert en ondersteunt kennisgestuurd en programmatisch werken. In een kenniscyclus wordt kennis over wat werkt ontwikkeld, gedeeld en geïmplementeerd, om daar vervolgens weer van te leren en door te ontwikkelen.

In deze derde factsheet staan de bevindingen van tien consultaties van landelijke kennisorganisaties. Welke ideeën hebben deze organisaties bij een landelijke kennisinfrastructuur voor mentale gezondheid in het Nationaal Preventieakkoord? Wat is hun ambitie, en hoe zien zij hun eigen rol- en taakopvatting hierbij? De profielen van de geconsulteerde kennisorganisaties en de huidige kennis-infrastructuur worden hieraan voorafgaand geschetst. Aan het eind van de factsheet staan de kernbevindingen.

In deze factsheet wordt met preventie op het thema mentale gezondheid zowel het bevorderen van mentaal welbevinden als het voorkomen van psychische aandoeningen bedoeld.

Auteur M. van Bon-Martens, D. Schokker, D. van Dale, L. Shields-Zeeman, I. Storm
Jaar

Pagina's

15

Auteur

, , , ,

SKU AF2002
Category Rapporten

Ook interessant