Resultaten effectonderzoek Zippy’s Vrienden

Zippy’s Vrienden (ZV) is een lesprogramma voor kinderen (5-10 jaar) ter bevordering van sociale en emotionele vaardigheden. Centraal in de lessen staan belevenissen van drie vrienden en hun huisdier Zippy, een wandelende tak. Beoogd wordt door rollenspellen een palet van vaardigheden aan te leren voor omgaan met bijvoorbeeld ruzie en verlies, en kleine en grote
problemen flexibel op te lossen op een manier die past bij het kind. ZV wordt in diverse landen wereldwijd uitgevoerd.

Dit onderzoek toont aan dat het schoolprogramma ZV een positief effect heeft op de sociaal-emotionele vaardigheden en gedragsproblemen van kinderen uit lage SES gezinnen. Geconcludeerd kan worden dat met het doorlopen van de ZV-lessen
wordt bijgedragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Auteur R. van der Zanden
Auteur

Pagina's

1

Jaar

SKU pm0128
Category Factsheets