Cultuursensitieve ondersteuning in beeld

Inzet van een film bij psychosociale hulp aan mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst

‘Hoe gaat het met U?’ Zo heet de film die speciaal gemaakt is om te gebruiken bij psychosociale hulp aan mensen met een Marokkaanse of Turkse afkomst. De film behandelt onderwerpen als somberheid, depressie, omgaan met verlies, rouw, niet lekker in je vel zitten, piekeren, twijfelen, en het gevoel geen grip meer te hebben op je leven.

Het blijkt dat Nederlandse hulpverleners psychische klachten van mensen met een migrantenachtergrond vaak niet als zodanig herkennen. Reden hiervoor is dat psychische klachten soms in lichamelijke metaforen worden omschreven of verklaard worden door dingen die buiten de persoonlijke invloedssfeer liggen, zoals geesten of culturele tradities. Andersom blijkt dat het cognitief-gedragstherapeutisch begrippenkader dat wordt gebruikt in de westerse hulpverlening niet altijd wordt begrepen door mensen met een migrantenachtergrond.

‘Hoe gaat het met U?’ is ondersteunend bij het KOP-model voor mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Het KOP-model wordt breed gebruikt in de Basis GGZ en door de POH-GGZ. Dit model gaat ervan uit dat klachten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen de omstandigheden/omgevingsfactoren van de cliënt en de manier waarop de cliënt op die omstandigheden reageert. In het rapport Cultuursensitieve ondersteuning in beeld is meer informatie te vinden over het aanpassen van het KOP-model bij gebruik bij Turkse en Marokkaanse cliënten.

Auteur I. Boerema, I. de Graaf, B. Tiemens
Auteur

, ,

Pagina's

41

Jaar

SKU af1487
Category Rapporten