E-Mental Health voor depressiepreventie

Een beschrijving van inhoudelijke en technologische interventie-elementen

Kennis van werkzame elementen zorgt ervoor dat nieuwe interventies ontwikkeld kunnen worden rondom de werkzame elementen, maar ook dat interventies aangepast kunnen worden aan de context waarbinnen zij worden aangeboden, waarbij de werkzame elementen gewaarborgd blijven.

Onder leiding van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) is er in dit kader een werkgroep opgericht die tot doel heeft om werkzame elementen van bestaande interventies in kaart te brengen. Het Trimbos-instituut heeft er, als één van de werkgroepleden, in 2015 voor gekozen om de werkzame elementen van interventies met betrekking tot geïndiceerde depressiepreventie te beschrijven. Gezien de hoge prevalentie van depressie (wereldwijd) en de ziektelast die het met zich meebrengt, is depressiepreventie namelijk een belangrijk doel.

Auteur S. Leone, K. van der Werff, A. van der Poel
Auteur

, ,

Pagina's

11

Jaar

SKU af1517
Category Rapporten