Delphistudie Definitie Mentale Gezondheid

Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid te komen. Gebrek aan eenduidigheid bemoeilijkt en vertroebelt de discussies en de beleidsvorming, waardoor het voor beleidsmakers en zorgverleners lastiger is om met beleid, preventie en zorg goed aan te kunnen sluiten bij wat er nodig is. Daarom is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met verschillende partijen vanuit onderzoek, praktijk, beleid en de doelgroep (jongeren en volwassenen) een Delphistudie uitgevoerd om tot consensus te komen over de bouwstenen en een bruikbare definitie van mentale gezondheid.

Zie ook het Achtergronddocument Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’

Auteur M. van Bon-Martens, M. Kleinjan, B. Hipple Walters, L. Shields-Zeeman, C. van den Brink
Pagina's

8

Jaar

Auteur

, , , ,

SKU af1979
Category Factsheets

Ook interessant