Infographic Landelijke Monitor Depressie

Tweede peiling

Monitor realisatie ambitie Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP)

Het meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP) – gestart in 2017 – ambieert een substantiële afname van het aantal mensen met een depressie in 2030.

Hiertoe wordt gewerkt aan een sluitende ketenaanpak voor zes risicogroepen.
Met de Landelijke Monitor Depressie wordt gemonitord of (op termijn) ontwikkelingen optreden die aansluiten bij deze
ambitie. Dit gebeurt door het volgen van de ontwikkelingen in:

  • de mate waarin depressieproblematiek voorkomt in de algemene bevolking en de beroepsbevolking (populatieprevalentie);
  • de mate waarin vanwege depressieproblematiek gebruik wordt gemaakt van zorg (zorgprevalentie); en
  • de intensiteit van het zorggebruik vanwege depressieproblematiek.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van gegevens uit bestaande landelijke databronnen.

Auteur T. van Doesum, J. Nuijen, M. van Bon-Martens
Jaar

Pagina's

6

Auteur

, ,

SKU INF121
Category Infographics

Ook interessant