Zorgen voor een mentaal gezonde jeugd

De druk op jongeren is groot. Over hun metaal welzijn is de laatste tijd veel te doen. Tegelijkertijd behoren Nederlandse jongeren tot de gelukkigste van Europa.

In deze position paper neemt programmahoofd Jeugd Marloes Kleinjan de volgende 4 stellingen in:

  1. Het ervaren van stress, druk en mentale klachten an sich hoeft niet problematisch te zijn
  2. Landelijk representatieve gegevens over mentale gezondheid en psychische aandoeningen bij kinderen en jongeren moeten beschikbaar zijn, met het uiteindelijke doel om jeugd de maximale kans te bieden op een goede mentale gezondheid
  3. Meer inzet op preventie is nodig, gericht op de jongere zelf, maar ook op de sociale en maatschappelijke omgeving
  4. Willen we het aantal jongeren met burn-out, depressie of het aantal suïcides naar beneden krijgen in Nederland, dan moet er meer regie op samenwerking komen vanuit de overheid met betrekking tot het opzetten en vormgeven van de jeugd
Auteur M. Kleinjan
Auteur

Pagina's

4

Jaar

SKU pm0520
Category Factsheets