Sociaal emotionele problemen tijdig signaleren in het primair onderwijs

Een handleiding

Wat kunt u doen als het u opvalt dat een kind bij u op school een laag zelfbeeld heeft, niet meekomt in de groep, moeite heeft met zelfbeheersing? Wanneer is dit problematisch en wanneer hoort het bij een normale sociaal-emotionele ontwikkeling? Hoe kunt u als basisschool leerkracht, intern begeleider of schoolteam vroegtijdig signaleren of kinderen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke zorg of ondersteuning kunt u inzetten op schoolniveau, klasse niveau en op leerling niveau? Deze handleiding geeft u houvast bij deze vragen.

Jaar

SKU af1489
Category Campagnemateriaal