Preventieplan Kansspelen op Afstand

Momenteel zijn er wetsvoorbereidingen gaande die het mogelijk moeten maken om als kansspelaanbieder online kansspelen aan te bieden in Nederland. Daarmee gaat een nieuwe markt open voor spelers. Zoals bekend kan gokken leiden tot financiële en psychische problemen. Bij de openstelling van de markt is het daarom goed om ook meteen na te denken over de vraag hoe deze problemen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Potentieel kwetsbare groepen daarbij zijn mensen met een lage sociaal economische status (SES), adolescenten en jongvolwassenen, mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en mensen met een migratieachtergrond.

Voor het ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Kansspelautoriteit maakte het Trimbos-instituut samen met Resultaten Scoren en het Centrum voor Verantwoord Spelen daarom een preventieplan met aanbevelingen.

Auteur L. van Leeuwen, F. Goossens, J. Lammers
Auteur

, ,

Pagina's

48

Jaar

SKU af1418
Category Rapporten