Gamen en Sociale Media: Ouderavond (vo)

Deze ouderavond is ontwikkeld voor preventiemedewerkers, die een ouderavond gaan uitvoeren op het voortgezet onderwijs over het thema gamen en sociale media. De ouderavond is bedoeld om ouders/opvoeders inzicht te geven in problematisch gamegedrag en sociale mediagebruik, maar juist ook om te laten zien hoe leuk games en sociale media kunnen zijn. Daarnaast biedt de ouderavond handvatten aan ouders/opvoeders om het gesprek aan te gaan met hun kind.

Bij de ouderavond wordt een bijbehorende handleiding geleverd. Hierin staan o.a. praktische aandachtspunten voor de voorbereiding en de uitvoering. Daarnaast wordt er aanvullende informatie geboden over de slides.

Tevens is er een ouderfolder beschikbaar om aan ouders/opvoeders mee te geven na afloop van de ouderavond. In deze folder staan de belangrijkste punten van de ouderavond en tips voor ouders/opvoeders.

Wilt u toegang tot de ouderavond, handleiding en online ouderfolder? Stuur dan een e-mail naar helderopschool@trimbos.nl

Onderstaande download bestaat uit de PowerPointpresentatie en de bijbehorende handleiding.

Klik hier als u op zoek bent naar een ouderavond voor het primair onderwijs.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de ouderavond? Bezoek dan de website www.helderopschool.nl of stuur een e-mail naar helderopschool@trimbos.nl

Auteur D. Visser, S. Onrust, A.J. van Rooij
Auteur

, ,

Jaar

SKU pm0503
Category Schoolmateriaal