Behavioral design in video games

A roadmap for ethical and responsible games that contribute to long-term consumer health and well-being

Het ontwerp van games kan het gedrag van de gamer sturen: we noemen dit ‘behavioral design’. Soms is dat heel zichtbaar: bijvoorbeeld een tijdelijk evenement in de game, die je eigenlijk niet kan missen. Maar wie bepaalt eigenlijk wat de grenzen zijn van deze beïnvloeding? En hoe kan een game zo worden ontworpen dat de (financiële) gezondheid van gamers - en kwetsbare gamers in het bijzonder - goed wordt beschermd? Het Trimbos-instituut, Universiteit Eindhoven en Universiteit Leiden hebben het proces van game ontwerp in kaart gebracht om gedragsbeïnvloeding van de gamer in games zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Deze rapportage biedt aanknopingspunten voor beleidsmakers en onderzoekers. Er worden concrete suggesties voor beleid gedaan. De rode draad is dat er meer duidelijkheid moet komen over gedragsbeïnvloeding in games en wat de grenzen hierbij zijn. Ten tweede kan positief, verantwoord ontwerp van games verder worden aangemoedigd.

Dit onderzoeksproject is in 2020 gestart door het Trimbos-instituut en de Alliantie ‘Digitaal Samenleven’ (ADS) en gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ). Het projectteam is een interdisciplinair team met academici met expertise op het gebied van gamedesign en gameonderzoek (Universiteit Eindhoven en Trimbos-instituut), gedragsverandering (Trimbos-instituut en Universiteit Eindhoven) en juridische expertise (Universiteit Leiden).

Tag:
Auteur A.J. van Rooij, M.V. Birk, S. van der Hof, S. Ouburg, S. van Hilten
Pagina's

95

Jaar

Auteur

, , , ,

SKU AF1965
Category Rapporten
Tag: