Monitoren mentale gezondheid

Een overzicht van databronnen en indicatoren als input voor een landelijke aanpak mentale gezondheid

Deze factsheet is onderdeel van een verkenning naar het uitbreiden van het Nationaal Preventieakkoord met het thema mentale gezondheida. Het ministerie van VWS heeft aan het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland gevraagd om deze verkenning in samenwerking uit te voeren. De verkenning is beschreven in vier factsheets:

  1. Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie
  2. Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
  3. Kennisinfrastructuur mentale gezondheid en preventie
  4. Monitoren mentale gezondheid (huidig product)

Een goed functionerende kennisinfrastructuur stimuleert, faciliteert en ondersteunt kennisgestuurd werken aan preventie op het thema mentale gezondheid. Het monitoren van de mentale gezondheid is daar onderdeel van. Inzicht in de (ontwikkelingen in de) mentale gezondheid van de bevolking is nodig voor een planmatige en op kennis gebaseerde beleidscyclus waarin wordt gewerkt met heldere doelen en een duidelijke strategie. Deze vierde en laatste factsheet geeft een overzicht van bestaande mogelijkheden voor het monitoren van mentale gezondheid ten behoeve van een landelijke aanpak mentale gezondheid en eventuele lokale aanpakken.

Auteur M. van Bon-Martens, A. Verweij, K. Monshouwer, C. Luijten, N. Tak, C. van den Brink, L. Shields-Zeeman, I. Storm
Jaar

Pagina's

13

Auteur

, , , , , , ,

SKU AF2003
Category Rapporten

Ook interessant