Achtergronddocument Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’

Methoden en resultaten per ronde

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid te komen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met het RIVM een Delphistudie uitgevoerd om tot consensus te komen over de bouwstenen en een bruikbare definitie van mentale gezondheid. In drie rondes is met sleutelfiguren uit onderzoek, praktijk, beleid en de doelgroep (jongeren en volwassenen) naar deze consensus toegewerkt. Een beknopte rapportage hiervan is beschreven in de Factsheet Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’. In dit bijbehorende Achtergronddocument geven we een uitgebreidere beschrijving van de methode en resultaten van de verschillende rondes van de Delphistudie.

Auteur M. van Bon-Martens, M. Kleinjan, B. Hipple Walters, L. Shields-Zeeman, C. van den Brink
Jaar

Pagina's

34

Auteur

, , , ,

SKU AF1981
Category Rapporten

Ook interessant