Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie

Verdiepende consultaties voor het thema mentale gezondheid in het Nationaal Preventieakkoord

Deze factsheet is onderdeel van een verkenning naar het uitbreiden van het Nationaal Preventieakkoord met het thema mentale gezondheid. Het ministerie van VWS vroeg aan het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland om deze verkenning in samenwerking uit te voeren. De verkenning is beschreven in vier factsheets:

  1. Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie (huidig product)
  2. Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
  3. Kennisinfrastructuur mentale gezondheid en preventie
  4. Monitoren mentale gezondheid

De verkenning is een vervolg op een scoping studie uitgevoerd door het Trimbos-instituut, en eerdere consultaties van partijen in het veld door het ministerie van VWS naar de mogelijkheden en contouren van een Nationaal Preventieakkoord mentale gezondheid (medio 2021). Hieruit blijkt dat de urgentie voor het thema mentale gezondheid hoog is en dat er een breed draagvlak is voor een preventieve gezamenlijke aanpak. De coronapandemie versterkte dit besef. In het nieuwe coalitieakkoord is eind 2021 de ambitie opgenomen om het bestaande Nationaal Preventieakkoord te verbreden met het thema mentale gezondheid.

Auteur M. van Bon-Martens, D. Schokker, M. Linthorst, N. Bos, A. Duenk, L. Shields-Zeeman, I. Storm
Jaar

Auteur

, , , , , ,

Pagina's

12

SKU AF1994
Category Factsheets

Ook interessant