Werken aan welbevinden: verdieping en achtergronden

Wat verstaan we onder welbevinden? Wie werken er binnen Welbevinden op School samen? En aan welke doelen werken we met elkaar? Op deze pagina vind je antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen, verdiepende informatie, wetenschappelijke kennis en praktijkverhalen.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als ze lekker in hun vel zitten en zichzelf kunnen zijn, en gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren. Andersom geldt ook dat goed onderwijs het welbevinden van kinderen en jongeren bevordert.

Investeren in welbevinden op school is cruciaal om de groeiende sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen, en een essentiële vorm van collectieve preventie. Aandacht voor welbevinden heeft een positieve invloed op een kansrijke start, en op de (sociaalemotionele) ontwikkeling en gezondheid van een kind.

"Er is meer kennis en een integrale aanpak nodig om de promotie van mentale gezondheid van jongeren naar een hoger niveau te tillen."

Marloes Kleinjan, hoogleraar en programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut

Andere vragen?

Maartje van den Essenburg

Programmacoördinator Welbevinden op School bij het Trimbos-instituut

Profiel en contact

Anna de Haan

Programmacoördinator Welbevinden op School bij Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Profiel en contact

Blijf op de hoogte

Volg alle ontwikkelingen en activiteiten via onze mails

Meld je aan

Verdieping Welbevinden op School

Veelgestelde vragen over Welbevinden op School

Wetenschappelijke kennis over welbevinden

Verkennend onderzoek primair onderwijs

Waarom is aandacht voor welbevinden en sociaalemotionele ontwikkeling belangrijk? En hoe pak je dat in samenhang aan als basisschool? In dit rapport vind je informatie en advies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek voortgezet onderwijs

Waarom is aandacht voor welbevinden en sociaalemotionele ontwikkeling belangrijk? En hoe pak je dat in samenhang aan als middelbare school? In dit rapport vind je informatie en advies, gebaseerd op onderzoek.

Welbevinden in het mbo: entree & niveau 2

Hoe kun je als mbo-school werken aan het welbevinden van studenten? Aanbevelingen en informatie gebaseerd op onderzoek, om toe te werken naar een een integrale aanpak .

Factsheet Mentale weerbaarheid en welbevinden in de schoolsetting

Resultaten van onderzoek naar interventies in de schoolsetting, gericht op het vergroten van mentale weerbaarheid en mentaal welbevinden.

Effectieve interventies: mentale gezondheid en preventie

In deze factsheet vind je per levensfase een overzicht van effectieve en kansrijke interventies en beleidsmaatregelen op het gebied van mentale gezondheid.

Welbevinden op Onderwijskennis.nl

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft kennis over (het bevorderen van) welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling op school gebundeld op Onderwijskennis.nl.

Verhalen uit de praktijk: lees, kijk en luister

Samenwerking Welbevinden op School

Werken aan welbevinden en kansengelijkheid

Welbevinden op School is een samenwerking van het Trimbos-instituut en Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Pharos heeft als missie om gezondheidsverschillen terug te dringen, zodat iedereen de kans heeft om even lang en gelukkig te leven. Die missie streeft Pharos ook na binnen Welbevinden op School, specifiek gericht op jongeren met een verhoogd risico op sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

> Werken aan welbevinden bij kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen: tips en handvatten

Pharos logo

Kennispartner van Gezonde School

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk. De aanpak helpt scholen om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid van leerlingen en medewerkers. Scholen die werken met de aanpak kiezen zelf met welke gezondheidsthema’s ze aan de slag gaan - welbevinden is daar één van.

 

gezonde school logo