Op school werken aan welbevinden met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs

Op school werken aan welbevinden met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs

Dankzij de ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen scholen juist nu inzetten op de verbetering van het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) presenteerde hiervoor recent een keuzemenu.

De samenwerkende kennisinstituten Pharos, het NJi, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ en het Trimbos-instituut hebben naast een bijdrage aan het keuzemenu ook een praktijkkaart ontwikkeld waarin werken aan welbevinden op korte termijn centraal staat.

Het keuzemenu is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waarin het kabinet 8,5 miljard euro vrij maakt om te investeren in leerlingen die geraakt zijn door de coronamaatregelen en hen gelijke kansen te bieden. Scholen kunnen door middel van een schoolscan in kaart brengen hoe leerlingen ervoor staan op cognitief, executief en sociaal gebied. Hiervoor kwamen de samenwerkende kennisinstituten eerder al met een handreiking die scholen bij deze schoolscan ondersteunt. De recent ontwikkelde menukaart kan vervolgens worden ingezet om te komen tot een plan van aanpak, waarbij passende interventies worden ingezet.

Waarom juist nu werken aan welbevinden op school?

Tijdens de corona-pandemie ervaren de meeste jongeren (en volwassenen) meer stress, waaronder meer piekeren, meer zorgen over de toekomst en het gemis van onderling contact. Ondanks dat dit een ‘normale’ reactie op een ‘abnormale’ situatie is, wordt ook duidelijk dat verschillende groepen jongeren verschillend reageren op deze situatie. Bij kinderen en jongeren waar al sprake was van emotionele, sociale of fysieke problemen, lijken de problemen te verergeren, waardoor er meer kansenongelijkheid ontstaat.

Werken aan het welbevinden van leerlingen leidt tot betere leerprestaties, betere sociale en emotionele vaardigheden, een afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten, een afname van de inzet van jeugdhulp en jeugdzorg, een verbetering van het werkgeheugen en de concentratie, een positievere houding tegenover school en leerkrachten, meer motivatie om te leren, minder vertraging bij het halen van diploma, minder schooluitval en een betere startpositie voor maatschappelijke participatie. Welbevinden en leerresultaten kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Bekijk de menukaart en maak uw keuze

Werken aan welbevinden op korte termijn

Uit onderzoek weten we dat integrale programma’s die over langere tijd worden ingezet het meest effectief zijn. Toch zijn er ook dingen die een school nu al kan doen om het welbevinden van leerlingen in kaart te brengen en te kiezen voor passende acties. Op korte termijn is het vooral belangrijk om in kaart te brengen waar rondom welbevinden er zorgen zijn, dit kan per school, klas of leerling. Aandacht voor het welbevinden van het schoolteam zelf, het verduidelijken van de verschillende aspecten van welbevinden en het stellen van prioriteiten zijn hierin de eerste stappen. De Praktijkkaart Welbevinden: van analyse naar interventie geeft een helder overzicht van deze stappen en geeft inzicht in waar passende interventies gevonden kunnen worden.

Ga aan de slag met de praktijkkaart

Vragen of overleggen?

Heeft u een concrete vraag of wilt u overleggen over wat we voor uw school kunnen betekenen, neem dan contact op via info@nji.nl.

Meer informatie

Product

Praktijkkaart Welbevinden

van analyse naar interventies · 2021

Maartje van den Essenburg
Projectleider Mentale Gezondheid