Integraal werken aan welbevinden in het onderwijs

Een theoretische onderbouwing

Dit document bevat een theoretische onderbouwing die dieper ingaat op hoe er in de onderwijscontext gewerkt kan worden aan het bevorderen van welbevinden van leerlingen en studenten. Aan de hand van de laatste stand van zaken uit nationale en internationale literatuur wordt besproken welke onderdelen van belang zijn bij integraal werken aan welbevinden. Deze onderbouwing heeft betrekking op de onderwijscontext van het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daar waar kennis en informatie specifiek of anders is voor het mbo, is dit in kaders weergegeven.

Wil je na het lezen van deze onderbouwing op jouw school of vanuit jouw GGD of gemeente aan de slag met welbevinden? Kijk dan op www.welbevindenopschool.nl voor verschillende tools die je hierbij kunnen helpen.

Tag:
Pagina's

28

Jaar

SKU AF1488
Category Rapporten
Tag: