Laura Shields – Zeeman

Over Laura Shields-Zeeman

Prof Shields-Zeeman werkt sinds maart 2020 als kernthemahoofd mentale gezondheid en preventie bij het Trimbos-instituut en als afdelingshoofd van het programma mentale gezondheid en preventie. Zij bekleedt sinds 2022 een bijzondere leerstoel op het gebied van population mental health aan de Universiteit Utrecht. Prof Shields-Zeeman studeerde aan Queen’s University (Canada) en de University of Edinburgh (Schotland) (afstudeerrichting klinische psychologie) en later aan de Vrije Universiteit Amsterdam(publieke gezondheid).

Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op eenproefschrift over hervormingen in het GGZ systeem in India. Ze heeft in zeven landen gewoond, waar zij werkzaam was in de geestelijke gezondheidszorg, en heeft bijgedragen aan onderzoek en veranderingen in de ggz-dienstverlening in Europa, Zuid-Azië en Noord-Amerika. Tussen 2014 en 2018 werkte zij bij het Trimbos-instituut aan internationale projecten op het gebied van community mental health, GGZ hervorming en suïcide preventie. In 2018-2019 ontving ze een Harkness Fellowship in Healthcare Policy and Practice en werkte ze als gastonderzoeker aan de University of California, San Francisco. Hier deed ze onderzoek naar sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsverschillen.

Expertise

  • Systematische beoordeling van evidence-based praktijken in de gezondheidszorg en het sociale domein; ontwerpen en evalueren van interventies en programma’s voor mentale gezondheid.
  • Implementatieonderzoek en Implementatieplannen
  • Beleidsonderzoek / beleidsanalyse
  • Evaluatie van complexe interventies.
  • Implementatie en aanpassen van interventies aan verschillende (leef)omgevingen.
  • Internationale samenwerking

Beschrijving Leeropdracht

Volksgezondheidbeleid richt zich op de (mentale) gezondheid van de hele bevolking, met oog voor mensen en groepen die mogelijk meer worden getroffen door (het risico op) mentale gezondheidsproblemen. Het beïnvloeden van de mentale gezondheid op bevolkingsniveau vereist een perspectief dat verder gaat dan het begrijpen van mentale gezondheid als een product van individuele factoren. Een perspectief dat ook in ogenschouw neemt dat mentale gezondheid wordt beïnvloed door een opeenstapeling van omstandigheden gedurende de levensloop, zoals financiële (on)zekerheid en huisvesting. Het doel van de leerstoel is het genereren en delen van kennis over beleidsmaatregelen en interventies die mentale gezondheid kunnen verbeteren in Nederland en in het buitenland.

Nevenfuncties

Bijzonder hoogleraar bij Universiteit Utrecht

Kernpublicaties

Scoping studie Samen werken aan een mentaal gezonde samenleving | Rapport | Rijksoverheid.nl
Sociale determinanten van mentale gezondheid – Trimbos-instituut
Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie – Trimbos-instituut
Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie – Trimbos-instituut
Monitoren mentale gezondheid – Trimbos-instituut
Kennisinfrastructuur mentale gezondheid en preventie – Trimbos-instituut

Shields-Zeeman, L., & Smit, F. (2022). The impact of income on mental health. The Lancet Public Health, 7(6), e486-e487.

Shields-Zeeman, L., Collin, D. F., Batra, A., & Hamad, R. (2021). How does income affect mental health and health behaviours? A quasi-experimental study of the earned income tax credit. J Epidemiol Community Health, 75(10), 929-935.

Collin, D. F., Shields-Zeeman, L. S., Batra, A., Vable, A. M., Rehkopf, D. H., Machen, L., & Hamad, R. (2020). Short-term effects of the earned income tax credit on mental health and health behaviors. Preventive medicine, 139, 106223.

Pathare, S., Joag, K., Kalha, J., Pandit, D., Krishnamoorthy, S., Chauhan, A., & Shields-Zeeman, L. (2023). Atmiyata, a community champion led psychosocial intervention for common mental disorders: A stepped wedge cluster randomized controlled trial in rural Gujarat, India. Plos one, 18(6), e0285385.

Link naar totaaloverzicht publicaties:

Laura shields-Zeeman – Google Scholar