Over het Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. 

We staan voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

Wij richten ons op vijf kernthema's: alcohol, drugs, tabak, mentale gezondheid & preventie en zorg & participatie. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg. 

We zijn een kennis-instituut met ongeveer 200 medewerkers. 

Zoek een medewerker

e-mental health

We zijn leider in het ontwikkelen van evidence based e-mental health interventies.

Bekijk onze interventies

We zijn een WHO Collaborating Centre.

Lees meer over onze rol

Wat we doen

onderzoek en monitoring, grafiek

Onderzoek en monitoring

We brengen (de gevolgen van) middelengebruik en drugsmarkten in kaart. En monitoren de mentale gezondheid van Nederlanders. We onderzoeken de effecten van ambulantisering en hoe dementiezorg beter kan.

Bekijk onze publicaties

preventie

Preventie

We ondersteunen professionals met trainingen en programma's om mentale problemen en gezondheidsschade door alcohol, roken of drugs te voorkomen. Met onze infolijnen en -websites informeren we Nederlanders over risico's rond middelengebruik.

beleid, advies, beleidsadvies

Beleidsadvies

We adviseren overheden, instellingen en bedrijven vanuit onze wetenschappelijke kennis. Zo ondersteunen we gemeenten bij alcohol-, rook- en drugsbeleid en adviseren we OV-bedrijven over hoe te handelen bij verward gedrag.

diensten

Kwaliteitsstandaarden

We ontwikkelen richtlijnen, zorgstandaarden en zorgpaden. Ook helpen we organisaties om deze te implementeren.

Bekijk onze richtlijnen en zorgstandaarden

Organigram

Onze wetenschappers werken binnen 9 programma's en 3 centra. Ze worden ondersteund door 3 stafdiensten.

Bekijk ons organigram

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur bestaat uit Bert van der Hoek en Annemarie van Elburg.

Ontmoet onze RvB-leden

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht wordt voorgezeten door Marc Dullaert.

Ontmoet onze Raad van Toezicht

Korte geschiedenis

Het Trimbos-instituut ontstond in 1996 uit de fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD).

Het instituut is vernoemd naar de psychiater Kees Trimbos (1920-1988). Hij was van 1977 tot 1988 voorzitter van het NcGv en zijn leven lang een enthousiast pleitbezorger van geestelijke volksgezondheid in Nederland.

De omvang en de aard van de psychische (on)gezondheid is een der grootste uitdagingen van onze samenleving in evolutie

- Kees Trimbos 1920-1988, inaugurele rede 1969: sociale evolutie en psychiatrie.