Zorg & Participatie

We zetten onze kennis en ervaring in om de kwaliteit van leven van mensen met een psychische aandoening te verbeteren. Zodat ze mee kunnen doen in de samenleving en binnen de ggz of thuis zorg krijgen die bijdraagt aan herstel en zelfregie vergroot.

Dit doen we samen met de landelijke overheid, gemeenten, instellingen en maatschappelijke organisaties zoals cliënt- en familieorganisaties. Zij kunnen bij ons terecht om kennis te delen en toe te passen, voor onderzoek en advies. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Meedoen

Mensen met (ernstige) psychische aandoeningen willen meedoen in de samenleving. In de praktijk heeft 20% betaald werk en werkt 40% als vrijwilliger, blijkt uit ons panel Psychisch Gezien. Daarom zetten we ons in voor (arbeids)participatie, het verminderen van stigma en vergroten van sociale inclusie.

Empowerment

Een psychische kwetsbaarheid heeft ingrijpende gevolgen voor de identiteit, het zelfbeeld en de sociale relaties van mensen. We doen daar onderzoek naar en ontwikkelen programma’s en interventies om herstel van ontwrichtende ervaringen en zelfregie te bevorderen.

Ambulantisering

Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bij ons terecht met hun vraagstukken over ambulantisering, nu een groeiend deel van de ongeveer 216.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen op zichzelf woont met zorg aan huis.

Panel Psychisch Gezien

Het panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.

Uitgelicht

Betere zorg bij complexe problematiek

We ondersteunen verschillende samenwerkingsverbanden voor betere zorg:

  • Het LEDD, het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose, ondersteunt bij gelijktijdig behandelen van zowel psychiatrische als verslavingsproblemen.
  • In KIB Nederland zijn de zes Klinieken voor Intensieve Behandeling verenigd.

Medische heroïne behandeling (MHB)

Hoe verder met de medische heroïne behandeling? Die vraag onderzochten we in opdracht van de gemeente Nijmegen. Aanleiding is dat er overduidelijk gezondheidswinst wordt behaald en tal van besparingen. Maar hoe toekomstbestendig is de behandeling nu het aantal opiaatverslaafden al jaren afneemt?

> Bekijk de onderzoeksresultaten

> Leg zelf een onderzoekvraag voor

Housing first draagt bij aan duurzame beëindiging van dakloosheid

Het basisrecht ‘wonen’ is het uitgangspunt bij het uit de Verenigde Staten afkomstige Housing First model. Mensen die dakloos zijn krijgen daarom direct een woning en begeleiding aangeboden. Het Trimbos-instituut onderzocht hoe Housing First in Nederland wordt toegepast.

> Bekijk de onderzoeksresultaten

Impact resourcegroepen

In hoeverre zijn resourcegroepen (een door de cliënt samengesteld netwerk van formele en informele ondersteuners) van toegevoegde waarde op door de ggz samengestelde FACT-teams? Die vraag beantwoorden we met een landelijke onderzoek waarbij we de effectiviteit, de kosten en de implementatie van de resourcegroep-methodiek evalueren en vergelijken met gebruikelijke FACT-zorg.

Evaluatie Mental Health First Aid

Een MHFA-cursus blijkt burgers in Australië beter in staat te stellen mensen met psychisch leed te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. We onderzoeken de bruikbaarheid van de cursus in Nederland en op welke punten de cursus moet worden aangepast om aan te sluiten bij de Nederlandse situatie.

Empowerment in de wijk

Hoe kun je zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen ondersteunen? Om deze vraag te beantwoorden hebben we in zes gemeenten de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en sociaal werkers geïmplementeerd en geëvalueerd. Dit leverde een praktische handreiking op. Dit project won de tweede prijs van het Bert Huiskamp Agis Innovatiefonds.

> Bekijk de handreiking

Informatie per onderwerp

Vind uitgebreide informatie voor professionals over zorg en participatie.

Dossiers

Antwoorden op vragen

Vind betrouwbare antwoorden op alle denkbare vragen over mentale gezondheid.

Publieksinformatie

Trainingen en evenementen

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.

 

Actueel