Herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg helpt mensen met ernstige psychische problemen zichzelf te helpen. Herstel betekent hier geen genezing, maar weer zelf de regie over het leven voeren. Steeds meer organisaties omarmen deze herstelvisie. Herstelondersteunende zorg vergt een cultuuromslag: durf om cliënten het roer in handen te geven.

Effecten van herstelondersteuning

Herstelondersteuning sluit aan bij de mogelijkheden van uw cliënt. De diagnose is niet leidend. Deze visie heeft belangrijke effecten:

  • Het biedt een hoopvol perspectief voor cliënten die vaak chronisch belast zijn. Het benadrukt het belang van deelnemen aan maatschappelijke verbanden, aan nodig zijn en van betekenis zijn.
  • Zorginstellingen krijgen handvatten om hun werkprocessen aan te passen en middelen om medewerkers en cliënten te ondersteunen. Hierbij is veel aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen.
  • Ook in het sociale domein wint herstelondersteunende zorg aan belang. Gangbare termen zijn hier bijvoorbeeld participatie en eigen kracht.
Waar staat uw organisatie als het gaat om herstelondersteunende zorg? Met de Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) kunt u dit meten. Bij de ROPI-R Basistraining leert u dit waardevolle meetinstrument te gebruiken. 

Herstelvisie in de praktijk

Het Trimbos-instituut helpt u met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van initiatieven op het terrein van herstelondersteunende zorg. Dat doen wij met advies, training en scholing en het bieden van mogelijkheden voor empowerment. 

Advies over herstelondersteunende zorg?

Wilt u meer weten over herstelondersteunende zorg? Bijvoorbeeld hoe u ervaringsdeskundigheid inzet, of hoe herstelondersteunend u nu al te werk gaat? Neemt dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Marianne van Bakel

Stuur een bericht aan contactpersoon Marianne van Bakel of bel +31 (0)30 - 2959(289)

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Meer cases

Klantcases

Nieuws

Lancering URC: nieuw onderzoeksnetwerk naar Ervaringsdeskundigheid
27 juni 2019 - Vandaag is het nieuwe onderzoeksnetwerk van ervaringsdeskundigen in de ggz opgericht. Het User Research Centre (URC) is..
Handreiking helpt met inzet ervaringsdeskundigheid in wijkteams
20 mei 2019 - Met de inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen wijkteams zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale..
Herstelondersteunend handelingsplan voor de forensische zorg
1 juni 2018 - Hoe kun je herstelgericht werken binnen de beperkingen van een forensisch kader? Het 'Herstelondersteunend..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Boevink, W., Kroon, H., Delespaul, Ph., & Os. J. van (2017). Empowerment according to persons with severe mental Illness: development of the netherlands empowerment list and its psychometric properties. Open Journal of Psychiatry, 7(1). doi:10.4236/ojpsych.2017.71002

Boumans, J., & Muusse, C.M. (2017). De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment? Reflecties naar aanleiding van een onderzoek naar Enik Recovery College. Participatie en Herstel, 26(1), 3-13.

Muusse, C., & Rooijen, S. van (2017). Lessen uit Triëst? Van burgerrechten naar burgerschap. Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 26(3), 42-49.

Meer publicaties over dit onderwerp