Nicole van Erp

Expertise

Ruim twintig jaar doe ik onderzoek naar de begeleiding en re-integratie van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. De inhoud van projecten bevindt zich vaak op het snijvlak van de ggz en het sociale domein, zoals sociale participatie (begeleid leren en werken, dagbesteding), herstel en empowerment, destigmatisering en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ik heb veel ervaring op het terrein van kwalitatief onderzoek, implementatie- en evaluatieonderzoek, kennissynthese en in de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, generieke modules). Daarnaast ben ik als projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderzoek of implementatieproject. Ook onderhoud ik contacten met opdrachtgevers en acquireer ik nieuwe projecten.

Inspiratie en missie

Mijn persoonlijke missie is om de kwaliteit van leven van en de zorg voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen te verbeteren en te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan.

Aandachtsgebieden

  • Destigmatisering en sociale inclusie
    Ontwikkeling generieke module Destigmatisering, factsheet Stigma en verslaving, infographic Wat doe je tegen stigma? Evaluatie- en effectonderzoek Mental Health First Aid (MHFA). Trekker werkgroep Destigmatisering in de Leefomgeving (Kennisconsortium Destigmatisering en Inclusie), Werkgroep Imago en Stigma (Verslavingskunde Nederland).
  • Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid
    Onderzoek Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in ggz (LIVE) en sociale wijkteams. Ontwikkeling Curriculum en Leerplan Ervaringsdeskundigheid.
  • Participatie in werk en opleiding
    Implementatieonderzoek Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problematiek (begeleid leren). Evaluatie- en effectonderzoek Duurzame banen jongeren met psychische kwetsbaarheden (jobcoaching).

Links