Landelijke Monitor Depressie

Derde peiling: trends tot en met 2021

Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP) is in 2017 gestart met het doel om het aantal mensen met een depressie in 2030 met 30% te verminderen (ten opzichte van 2017). Aan dit doel wordt gewerkt middels sluitende ketenaanpakken depressiepreventie voor zes risicogroepen: jongeren, jonge vrouwen (onder wie pas bevallen vrouwen), werknemers (in stressvolle beroepen), huisartspatiënten met signalen van (beginnende) depressie, mensen met een chronische ziekte en (overbelaste) mantelzorgers.

Het Trimbos-instituut heeft de opdracht gekregen om gedurende de looptijd van het MJP DP te monitoren in hoeverre het beoogde doel wordt behaald. De Landelijke Monitor Depressie is één van de onderdelen van deze monitor, en waarin – op basis van gegevens van bestaande landelijk representatieve databronnen – voor de zes risicogroepen zicht wordt gegeven op de ontwikkelingen in:

  • de mate waarin depressieproblematiek voorkomt in de algemene bevolking en de beroepsbevolking (populatieprevalentie)
  • de mate waarin vanwege depressieproblematiek gebruik wordt gemaakt van zorg (zorgprevalentie)
  • de intensiteit van het zorggebruik vanwege depressieproblematiek.

Zodoende kan worden nagegaan of op de langere termijn verwachte ontwikkelingen bij een succesvolle landelijke aanpak van depressiepreventie optreden.

Zie ook: Infographic Landelijke Monitor Depressie – derde peiling

Auteur J. Nuijen, T. van Doesum
Jaar

Pagina's

158

Auteur

,

SKU AF2052
Category Rapporten

Ook interessant