Infographic Landelijke Monitor Depressie – derde peiling

  • Het meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP) – gestart in 2017 – ambieert een substantiële afname van het aantal mensen met een depressie in 2030. Hiertoe wordt gewerkt aan een sluitende ketenaanpak voor zes risicogroepen. Met de Landelijke Monitor Depressie wordt gemonitord of (op termijn) ontwikkelingen optreden die aansluiten bij deze ambitie. Dit gebeurt door het volgen van de ontwikkelingen in:
  • de mate waarin depressieproblematiek voorkomt in de algemene bevolking en de beroepsbevolking (populatieprevalentie)
  • de mate waarin vanwege depressieproblematiek gebruik wordt gemaakt van zorg (zorgprevalentie)
  • de intensiteit van het zorggebruik vanwege depressieproblematiek.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens uit bestaande landelijk representatieve databronnen.

Zie ook: Landelijke Monitor Depressie - Derde peiling: trends tot en met 2021

Auteur J. Nuijen, T. van Doesum
Jaar

Pagina's

10

Auteur

,

SKU INF138
Category Infographics

Ook interessant