Nederlandse Empowerment Lijst (NEL)

De Netherlands Empowerment List (NEL) is een vragenlijst om inzicht te krijgen in de empowerment van cliënten in Europese ggz-instellingen.