WRAP: Wellness Recovery Action Plan

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) ondersteunt mensen om weer grip te krijgen (en te houden) op het leven wanneer dat ontregeld raakt door ingrijpende gebeurtenissen. WRAP is een zelfhulpinstrument om het eigen welbevinden te onderzoeken en te verbeteren. Dit proces wint sterk aan kracht door de ervaringsdeskundige ondersteuning en uitwisseling.

WRAP is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting. WRAP is in 2011 naar Nederland gehaald door het Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut (HEE).

Hoe werkt WRAP?

WRAP werkt vanuit vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. De basis is het vullen van een koffer met gereedschap voor een goed gevoel, met daarin alles wat kan helpen bij iemands welbevinden. Dit gereedschap kan iemand toepassen op verschillende velden: een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, tekens van ontsporing en een crisis- en post crisisplan.

Er wordt gewekt in een groep met ondersteuning van 2 facilitators die zelf ook een WRAP hebben gemaakt en ervaring hebben hoe je er mee kan werken en hoe je het proces kan steunen. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Effectieve en erkende interventie

Uit effectonderzoek (Cook e.a., 2011, Canacott e.a., 2019) blijkt dat WRAP het subjectieve herstel van deelnemers vergroot en hun kwaliteit van leven verbetert. Ook blijkt WRAP te leiden tot een verminderde zorgvraag en lagere zorgkosten (Cook e.a., 2013). In Nederland is WRAP opgenomen in de databank Erkende interventies.

Implementatie in Nederland

Sinds WRAP in Nederland is geïntroduceerd zijn ruim vierhonderd trainers in de methodiek opgeleid en wordt WRAP landelijk in ruim twintig organisaties aangeboden. Onder andere bij herstelacademies, ggz-instellingen, RIBW’s en sociale wijkteams.

Kenniscentrum Phrenos en Trimbos-instituut brachten in 2020 twee publicaties uit om de implementatie van WRAP te bevorderen. De implementatiehandreiking biedt houvast om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken in de organisatie. Voor cliënten om eigen herstel te ondersteunen, maar ook voor werknemers die eigen welbevinden willen ondersteunen. Hiermee kunnen organisaties nagaan wat er nodig is als ze de verbreding van WRAP ter hand willen nemen. Met de modelgetrouwheidschaal kunnen organisaties het proces van implementatie en de kwaliteit van het aanbod van WRAP toetsen.

WRAP breder toegankelijk maken

In 2022 zijn het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos met financiering van ZonMw gestart met een project om WRAP structureel toegankelijk te maken voor mensen die in zorg zijn bij poh-ggz, basis-ggz en sociale wijkteams. Met een domeinoverstijgende aanpak en het bundelen van expertise is het gezamenlijke doel om minimaal 90 aanmeldingen via poh-ggz, basis-ggz en sociale wijkteams te realiseren. Ook wordt een implementatieonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de resultaten, werkzame elementen en randvoorwaarden van de samenwerking. Begin 2024 zijn de resultaten van het onderzoek beschikbaar en wordt een infosheet en een routekaart beschikbaar gesteld voor het opzetten van regionale samenwerking vanuit herstelinitiatieven.

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.