ROPI: Recovery Oriented Practices Index

De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in hoeverre een ggz team herstelondersteunende zorg verleent. De uitkomsten kunnen handvatten bieden bij het opstellen van verbeterplannen voor de implementatie van herstelondersteunende zorg.

De ROPI bestaat uit interviews met medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van documenten. De ROPI-R is een generiek instrument en dus voor elke ggz setting te gebruiken.

Training voor auditoren

Voor de afname van de ROPI-R dienen auditoren een korte training te volgen.

Ondersteuning bij afname van ROPI-R

Bent u opzoek naar ondersteuning bij de afname van een ROPI-R? Neem contact op met Christien Muusse.

Materialen