Onderzoek herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid

Het Trimbos-instituut zet haar expertise op het terrein van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid op verschillende manieren in. Zowel binnen ontwikkelingsprojecten (generieke module en beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid) als in onderzoek.

Generieke module ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker beroepsmatig ingezet binnen zorg en welzijn. Een mooie ontwikkeling. Maar het is niet altijd duidelijk wat ervaringsdeskundigen, andere professionals, beleidsmakers en bestuurders moeten doen om ervaringsdeskundigheid goed in te zetten. De generieke module Ervaringsdeskundigheid geeft hen handvatten. Daarnaast biedt de module aanbevelingen voor de organisatie en facilitering van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de eigen organisatie. De generieke module Ervaringsdeskundigheid is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos, in opdracht van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen met financiering van ZonMw.

Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid

Het Beroepscompetentieprofiel (BCP) ervaringsdeskundigheid is een inhoudelijk herziening van het BCP van 2013. Het BCP uit 2013 is destijds grotendeels geschreven vanuit het perspectief van de ggz en verslavingszorg. Inmiddels heeft de inzet van ervaringsdeskundigen zich uitgebreid naar andere domeinen zoals jeugdzorg, somatische zorg, vluchtelingenwerk, forensische zorg, maatschappelijke ondersteuning en het sociaal werk. De activiteiten van ervaringsdeskundigen in deze domeinen hebben een eigen karakter, werkwijze en taal. Dit is een belangrijke aanleiding geweest voor deze herziening.

Onderzoek naar empowerment en ervaringsdeskundigheid

Het Trimbos-instituut doet implementatie en evaluatieonderzoek naar herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Hierbij gaat het om vragen als: Hoe kun je de eigen kracht van mensen met een kwetsbaarheid ondersteunen? Hoe ervaren cliënten de ondersteuning door een ervaringsdeskundige? Welke impact hebben zelfhulp- en herstelprogramma’s? Onze expertise ligt vooral bij praktijkgericht, participatief en kwalitatief onderzoek, waarbij de ervaringen van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid centraal staan.

We hebben diverse handreikingen en factsheets ontwikkeld die behulpzaam zijn bij de implementatie. Onze expertise zetten wij graag in om u te ondersteunen bij implementatie- en onderzoekstrajecten in uw gemeente of organisatie.

Relevante publicaties