HEE-activiteiten

HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. HEE heeft het concept Herstel in Nederland geïntroduceerd en daarmee de aanzet gegeven voor een andere visie op zorg en met name de positie van cliënten/patiënten daarbinnen. HEE biedt maatwerk, advies en training vanuit een ervaringsdeskundig perspectief.

Trainingen, werkgroepen en implementatie

Het HEE-programma biedt een breed aanbod aan zelfhulpgroepen, studiedagen, trainingen, en themabijeenkomsten. Ze kunnen deel uit maken van een transitieprogramma naar een meer herstelondersteunende organisatie of apart worden ingekocht.

Geen organisatie?
Het aanbod op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor organisaties die HEE-activiteiten willen inzetten. Wilt u deelnemen aan een HEE-cursus? Vraag dan naar het aanbod en de mogelijkheden bij uw regionale ggz-instelling.

Herstel voor mensen met ontwrichtende ervaringen

Deze activiteiten helpen mensen die door gebeurtenissen in hun leven beschadigd zijn. Ze leren die gebeurtenissen een plek te geven en weer in verbinding te komen met mensen om hen heen en de samenleving.

Scholing en ondersteuning voor ervaringsdeskundigen

Scholing en ondersteuning van hulpverleners en ondersteuners

Scholing in herstel ondersteunende zorg voor management

Het management dient altijd betrokken te zijn bij het inkopen van activiteiten van HEE, omdat herstelgericht werken vaak (nog) niet synchroon loopt met de reguliere werkwijze.

Dit is van belang om te zorgen dat de veranderingen die ontstaan bij de deelnemers aan trainingen in het team en de organisatie geborgd worden en dat zij ondersteuning krijgen bij het doorvoeren van noodzakelijke condities om op de ingeslagen weg door te gaan.

Maatwerk

Alle producten van HEE kunnen op maat worden gemaakt in overleg met de opdrachtgevers.