Herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid

Een psychische kwetsbaarheid heeft ingrijpende gevolgen op de identiteit, het zelfbeeld en de sociale relaties van een persoon. Ondersteuning bij herstel van ontwrichtende ervaringen is gericht op persoonlijke ontwikkeling én op het verbeteren van de maatschappelijke positie van die persoon. Empowerment, sociale inclusie en vermindering van stigma staan hierbij centraal.

Herstel

Herstel betekent dat je leert zien waar je kwetsbaarheden liggen en je mogelijkheden. Met als doel weer de baas te worden over je leven. Herstel is dus niet hetzelfde als beter worden. Herstel is altijd mogelijk voor iedereen.

Empowerment

Empowerment betekent dat mensen ontdekken dat ze de mogelijkheid hebben om hun levensomstandigheden te beïnvloeden, en daarbij hun eigen kracht ontwikkelen en in gaan zetten samen met deelgenoten.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid ontstaat als mensen hun ervaringen delen, daarop leren reflecteren en vaardigheden en competenties ontwikkelen om ruimte te maken voor het herstel en de persoonlijke ontwikkeling van anderen.

Wat inspireert ons?

Reacties van deelnemers laten het beste zien wat ons drijft:

Herstel is precies het tegenovergestelde van onmacht. Het gaat om grip krijgen op je eigen leven, je eigen behoeften en aansluiten bij wie je bent. Dat je jezelf weer weet uit te vinden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke thema’s van het Trimbos-instituut. We werken hierin samen met cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers. We ontwikkelen concrete interventies op maat. Hierbij kunt u denken aan een handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid of een training voor sociaal werkers. Ook evalueren we methoden en programma’s op hun toepasbaarheid en effectiviteit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onderzoek

Vanuit het Trimbos-instituut doen we implementatie-, evaluatie- en kwalitatief onderzoek naar herstel, empowerment en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hierdoor worden ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis gebundeld.

Auditor ROPI-R terugkomdag | 27 juni 2024

Deze training wordt nu als online training aangeboden. Heeft u zich dit jaar ingeschreven voor deze training, dan heeft u een e-mail hierover ontvangen....

Lees meer >

Panel Psychisch Gezien 2022

In 2010 is het Trimbos-instituut gestart met het panel Psychisch Gezien: een landelijk panel van en voor mensen met psychische aandoeningen. Doel van he...

Lees meer >

Landelijke Monitor Depressie

Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP) is in 2017 gestart met het doel om het aantal mensen met een depressie in 2030 met 30% te verminderen...

Lees meer >