Onderzoek naar herstel, empowerment en ervaringsdeskundig...

Vanuit onderzoek leggen we op diverse manieren verbinding met de thema’s herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

Onderzoek empowerment en herstel

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar empowerment en herstel. Hierbij gaat het om vragen als: Hoe kun je de eigen kracht van mensen met een kwetsbaarheid ondersteunen? Hoe ervaren cliënten de ondersteuning door een ervaringsdeskundige? Welke impact hebben zelfhulp- en herstelprogramma’s? Onze expertise ligt vooral bij praktijkgericht, participatief en kwalitatief onderzoek, waarbij de ervaringen van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid centraal staan.

Implementatieonderzoek ervaringsdeskundigheid

Een belangrijk aandachtsgebied is onderzoek naar implementatietrajecten om ervaringsdeskundigheid binnen ggz-teams en sociale wijkteams in te zetten. We hebben diverse handreikingen en factsheets ontwikkeld die behulpzaam zijn bij de implementatie. Onze expertise zetten wij graag in om u te ondersteunen bij implementatie- en onderzoekstrajecten in uw gemeente of organisatie.

Relevante publicaties

Feiten

  • Zelfhulp- en herstelprogramma’s (zoals HEE-trajecten en WRAP) zijn bewezen effectief en vergroten het herstel, de eigen verantwoordelijkheid en de eigen regie van mensen.
  • Wij werken veel samen met andere organisaties om de randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid (goede opleidingen, erkenning van het beroep, landelijke verspreiding) te verbeteren.