Panel Psychisch Gezien 2022

Leefsituatie en ontvangen zorg

In 2010 is het Trimbos-instituut gestart met het panel Psychisch Gezien: een landelijk panel van en voor mensen met psychische aandoeningen. Doel van het panel is meer zicht te krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Daarnaast is het de bedoeling om de mensen die met deze problemen te maken hebben, een duidelijker stem te geven in maatschappelijke debatten over de ggz. De missie van het panel is om gedegen kennis te verwerven over de zorg- en leefsituatie en maat­schappelijke integratie van mensen met een aanhoudende psychische aandoening in Nederland.

Als gekeken wordt naar belangrijke onderwerpen bij het panel zoals sociale inclusie, participatie en kwaliteit van leven, dan laten de resultaten weinig ontwikkelingen door de tijd heen zien: de leden van het panel Psychisch Gezien ervaren nog steeds minder kwaliteit van leven dan de alge­mene bevolking, een groot deel wordt gediscrimineerd vanwege hun psychische problematiek, een relatief klein deel heeft betaald werk en er zijn nog steeds veel onvervulde zorgbehoeften. Dit laat zien dat het nodig blijft om deze onderwerpen aan te pakken en dat er op alle niveaus (samenleving, landelijke overheid, lokale overheid, aanbieders van zorg) taken liggen om mensen met ernstige psychische problematiek in staat te stellen het leven te leiden dat ze willen leiden.

Auteur L. Hulsbosch, B. Zwanenburg, A. Knispel, M. van Wezel, H. Kroon
Jaar

Pagina's

47

Auteur

, , ,

SKU AF2061
Category Rapporten