De kracht van ervaring

Factsheet Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk

De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek blijft fors achter in vergelijking tot de algemene bevolking. De maatschappelijke participatiegraad is laag en de eenzaamheidsproblematiek groot, terwijl er wel behoefte is aan een sociaal actiever leven en de ervaring om mee tellen in de maatschappij. Kunnen werken aan herstel is van belang voor mensen met ernstige psychische problematiek, om zo weer mogelijkheden en talenten te ontdekken en in te zetten.

Herstel en empowerment zijn onlosmakelijk verbonden met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid kan omschreven worden als het vermogen om op grond van de eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. Ervaringsdeskundigen werken vanuit een breed perspectief en een open houding. Zij motiveren anderen om de regie te pakken en kansen te grijpen. Op die manier bieden zij hoop en perspectief. Juist omdat ze dat vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid doen, heeft dat vaak een grote waarde voor anderen.

De laatste jaren is binnen het sociaal domein sprake van een opkomst van sociale wijkteams en herstel- en zelfregiecentra. De bundeling van krachten van sociale wijkteams en zelfregiecentra is de inzet van het project 'Empowerment in de wijk'. Deze factsheet bevat het verslag van het evaluatieonderzoek naar het project.

Auteur A. Knispel, N. van Erp, M. van Bakel, M. Planije
Auteur

A. Knispel, M. Planije, M. van Bakel, N. van Erp

Pagina's

16

Jaar

SKU af1678
Category Factsheets