Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland

De gemeente Nijmegen gaat in 2017, samen met de regiogemeenten, een meerjarig beleidsplan voor beschermd wonen (BW) maken. De gemeente wil daarover graag met de stakeholders in de regio in overleg.

De gemeente heeft daartoe het Trimbos-instituut gevraagd een vooronderzoek uit te voeren naar het actuele BW-aanbod in de regio en naar potentiële toekomstscenario’s voor dat aanbod.

Auteur M. Planije, S. van Rooijen, F. van Hoof
Auteur

, ,

Pagina's

38

Jaar

SKU af1557
Category Rapporten