Samenvatting Verschillende bronnen, één mozaïek

Eindverslag van het project ‘Regionale pilots monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant’

In Nederland is de ondersteuning en opvang van personen met verward gedrag de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk thema. Veel initiatieven binnen en buiten het ZonMw ‘Actieprogramma lokale initiatieven aanpak personen met verward gedrag’ hebben als doel deze ondersteuning, opvang en zorg te ontwikkelen of te verbeteren door middel van interventies of onderzoek. Dit project is één van deze initiatieven en biedt verbreding op de eerdere onderzoeken door niet alleen politiegegevens te gebruiken, maar ook gegevens van een breed scala aan organisaties die betrokken zijn bij zorg voor en ondersteuning van personen met verward gedrag.

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het ZonMw-project ‘Regionale pilots monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant’. Deze pilots zijn in 2018 uitgevoerd door een consortium van RIVM, Trimbos-instituut, GGD regio Utrecht, GGD West-Brabant en De Praktijk Index.

Zie ook het volledige rapport: 'Verschillende bronnen, één mozaïek'

Auteur RIVM, GGD regio Utrecht, GGD West-Brabant, Trimbos-instituut, De Praktijk Index
Auteur

, , , ,

Pagina's

8

Jaar

SKU ex019
Category Rapporten